Membrány RO

Hlavným parametrom RO membrán je účinnosť, prezentovaná percentami, označujúcimi koľko dokážu odstrániť z vody rozpustenej kuchynskej soli pri určitej teplote. Napríklad pri filtrácii roztoku NaCl 35 g / l sa odstráni 97% (pri teplote 20 ° C). Účinnosť je potom opísaná ako 97%.

Rôzne látky sa však na RO membráne zachytávajú rôzne efektívne. V tabuľke sú uvedené približné percentá zachytenia jednotlivých prvkov, baktérií a pod. Miera zachytenia do istej miery súvisí s veľkosťou častice. Malé ióny a molekuly, aké má Bór alebo amoniak sa zachytávajú zle. Naopak veľké (oproti samotným molekulám či iónom) útvary ako vírusy a baktérie sa zachytávajú takmer kompletne (100% sa neuvádza v podstate len formálne).

Hliník 97–98 % Nikel 97–99 %
Amoniak 85–95 % Dusičnany 93–96 %
Arzén 94–96 % Fosforečnany 99+ %
Baktérie 99+ % Polyfosforečnany 98–99 %
Hydrogenuhličitany 95–96 % Draslík 92 %
Bór 50–70 % Pyrogény (baktéie, vírusy) 99+ %
Bromidy 93–96 % Rádioaktivita 95–98 %
Kadmium 96–98 % Rádium 97 %
Vápnik 96–98 % Selén 97 %
Chloridy 94–95 % Kremík 85–90 %
Chromany 90–98 % Kremičitany 95–97 %
Chróm 96–98 % Striebro 95–97 %
Meď 97–99 % Sodík 92–98 %
Kyanid 90–95 % Sírany 99+ %
Ferrokyanid 98–99 % Siričitany 96–98 %
Fluoridy 94–96 % Zinok 98–99 %
Železo 98–99 %    
Olovo 96–98 % Insekticídy 97 %
Horčík 96–98 % Detergenty 97 %
Mangán 96–98 % Herbicídy 97 %
Ortuť 96–98 % Vírusy 99+ %
Rozpustené látky
(TDS/konduktivita)
95–99 % Tvrdosť 93–97
 
24
4612446
Značky
 

Stránka 1 z 1 - 5 položiek celkom

Stránka 1 z 1 - 5 položiek celkom