OZNAM LABORATÓRIA TRITON: z dôvodu údržby laboratória v Nemecku nebude laboratórium funkčné od 26.6. do 6.7.2020. Počas tejto doby sa nevykonajú žiadne laboratórne testy N-DOC a všetky laboratórne testy ICP odoslané do Nemecka sa presmerujú do iných laboratórií TRITON. Spôsobí to oneskorenie s laboratórnymi testami ICP prijatými v tomto období. Ceníme si vašu podporu a trpezlivosť počas tohto obdobia.

Avion Bratislava

Realizácia "Vodného prvku" v Avion Bratislava podľa projektovej dokumentácie z dielne Bratislavského ateliéru VanJarina. Pôdorys tohoto diela je 12,5 x 1,2 m pri vnútornom polomere zakrivenia 22,5 m. Vodný prvok je koncipovaný ako imitácia potoka s karasmi. Prevádzka vrátane výmeny vody je plne automatizovaná.Samotná sklenená časť má dĺžku 10 m a hrubý objem vody 3200 l. Technické riešenie tejto konštrukcie (bez výstuh), automatizácie ako aj celková realizácia AQUA REEF PROFESSIONAL sro.