Blog

Správna aklimatizácia II.časť - rybky a bezstavovce

Aklimatizácia rýb a bezstavovcov: Správna aklimatizácia nového prírastku je mimoriadne dôležitá vzh...

Správna aklimatizácia I.časť - koraly

Aklimatizácia koralov: Správna aklimatizácia nového prírastku je mimoriadne dôležitá vzhľadom na pr...

Starostlivosť o rúrnatce - Tubeworms, II. časť

Starostlivosť o rúrnatce s tvrdou rúrkou. Jednoznačne medzi najobľúbenejšie, najžiadanejšie, ale aj...

Starostlivosť o rúrnatce - Tubeworms, I. časť

Starostlivosť o rúrnatce (Tubeworms) v akváriu. Útesové akváriá bez koralov by nepochybne nemali ...