Správna aklimatizácia II.časť - rybky a bezstavovce

Aklimatizácia rýb a bezstavovcov:

Správna aklimatizácia nového prírastku je mimoriadne dôležitá vzhľadom na proces, ktorý živočíchy absolvovali od priebehu manipulácie, balenia a  prepravy až do príchodu k vašim dverám. Ihneď po prijatí balíka so živočíchmi odporúčame dodržať nasledujúci postup. Celý proces je v skutočnosti veľmi jednoduchý a jeho dokončenie by malo trvať viac ako 30-40 minút.

Krok 1: Vypnite alebo stlmte svetlá v akváriu

Rybky strávili posledný deň v absolútnej temnote a náhle zmeny v osvetlení by im mohli spôsobiť ďalší stres. Vypnutím osvetlenia odstránite možný zdroj stresu pre nové živočíchy. Náhle vystavenie nadmernej intenzite svetla môže byť pre niektoré skupiny rýb problematické, najmä pre rody Cirrhilabrus, Halichoeres, Macropharyngodon, Labroides a pod. Náhly svetelný šok môže viesť až k tanatóze (strnulosti a predstieranie mŕtveho), prípadne až ku hysterickému záchvatu-katalepsii a smrti. Prepravný box preto pomaly otvárajte v šere alebo pri tlmenom osvetlení. Po vypustení rybiek do akvária nechajte osvetlenie vypnuté aspoň 3-4 hodiny.

Krok 2: Preložte rybky/bezobratlovce s vodou do väčšej nádoby

Na aklimatizáciu nových živočíchov zvyčajne používame malú plastovú nádobu. Môžete rozhodnúť o individuálnom preložení rybiek do separátnych nádob, ale obyčajne ich umiestňujeme do jednej spoločnej nádoby. Pre každý druh bezobratlovcov vždy pripravíme osobitnú nádobu. Účelom je poskytnúť dostatočný objem na pridanie vody z akvária. Zamedzte možnému vyskočeniu alebo vylezeniu živočícha z nádoby.

Krok 3: Pridávajte vodu z akvária po častiach

Čím pomalšie pridávate vodu, tým lepšie. Rybky a bezstavovce sú citlivé najmä na kolísanie pH. Niektorí akvaristi uprednostňujú prikvapkávanie vody, vďaka čomu je tento proces ešte pozvoľnejší, ale je potrebné zvážiť aj pokles teploty, ku ktorému dochádza počas tohto obdobia. Celý proces aklimatizácie by nemal trvať dlhšie ako 30-40 minút.

Upozornenie: Dip na kontrolu škodcov pre koraly nikdy nepoužívajte. Rybky alebo bezobratlovce môže dip vážne poškodiť, čo môže viesť až k ich smrti.

Krok 4: Vložte živočícha do akvária

Vložte citlivo novú rybku, hviezdicu, kraba či krevetku do akvária pri tlmenom svetle. Sám si nájde miesto na dočasný úkryt z ktorého môže pozorovať nové prostredie.

Ideálne na premiestnenie do akvária je použiť na nádobu adekvátnej veľkosti. Niektoré živočíchy, napríklad Acraeichthis, Pervagor, Stenopus, a  ďalšie majú na tele rôzne výrastky/háčiky ktorými sa dokážu v sieťke zachytiť a ich následné vyslobodzovanie môže byť problematické.

Doplňujúce informácie:

Rybky sa môžu zdať vystresované pri príchode, pretože preprava a adaptácia v novom prostredí je jednou z najnáročnejších situácií, ktorým čelia.

Proces balenia u nás je veľmi šetrný a rýchly. Pri preprave je rybka v tme ako v noci, alebo pri zamračenom daždivom dni v mori. Za najväčšie stresujúce faktory sú však považované predovšetkým odlišné podmienky nového akvária do ktorého prichádzajú. Všetko je zrazu iné. Iná intenzita a farebné spektrum osvetlenia, iné prúdenie vody, odlišný chemizmus vody, ale najmä nová osádka a zloženie spolubývajúcich. Na tieto odlišné podmienky sa musí adaptovať v priebehu pomerne krátkeho časového obdobia. Doprajte preto prosím svojmu novému prírastku dostatok času aby sa plne adaptoval a ukázal svoju krásu v plnej podobe.

Krevetky a kraby sa v určitých intervaloch pri svojom raste zvliekajú. Ich "zvlečka" (starý pancier) môže vyzerať k nerozoznaniu od jeho nositeľa. Nezľaknite sa preto v nasledujúcich dňoch hneď pri objavení "akože uhynutej" krevetky alebo kraba. Z najväčšou pravdepodobnosťou sa  bude jednať iba o starú vyzlečenú "zvlečku".

Stres neznamená, že živočích je mŕtvy. Ak si myslíte, že živočích ktorého ste dostali neprežil prepravu, informujte nás o tom telefonicky alebo e-mailom. Detaily týkajúce sa našich postupov pri DOA (mŕtvy pri príchode) nájdete na našich stránkach.

Postu pri aklimatizácii KORALOV si môžete prečítať v tomto článku.