Správna aklimatizácia I.časť - koraly

Aklimatizácia koralov:

Správna aklimatizácia nového prírastku je mimoriadne dôležitá vzhľadom na proces, ktorý koraly absolvovali od priebehu manipulácie, balenia a  prepravy až do príchodu k vašim dverám. Ihneď po prijatí balíka so živočíchmi odporúčame dodržať nasledujúci postup. Celý proces je v skutočnosti veľmi jednoduchý a jeho dokončenie by nemalo trvať viac ako pol hodiny.

Krok 1: Vypnite alebo stlmte svetlá v akváriu

Koraly strávili posledný deň v absolútnej temnote a náhle zmeny v osvetlení by im mohli spôsobiť ďalší stres. Vypnutím osvetlenia odstránite možný zdroj stresu pre nové živočíchy. Vystavenie nadmernej intenzite svetla môže byť pre novo pridané koraly problematické.

Krok 2: Preložte koraly s vodou do väčšej nádoby

Na aklimatizáciu nových koralov zvyčajne používame malú plastovú nádobu. Môžete rozhodnúť o individuálnom preložení koralov do separátnych nádob, ale obyčajne ich umiestňujeme do jednej spoločnej nádoby. Účelom je poskytnúť dostatočný objem na pridanie vody z akvária, prípadne pripraviť roztok na kontrolu škodcov.

Krok 3: Pridávajte vodu z akvária po častiach

Čím pomalšie pridávate vodu, tým lepšie. Koraly a iné bezstavovce sú citlivé na kolísanie pH a salinity. Niektorí akvaristi uprednostňujú prikvapkávanie vody, vďaka čomu je tento proces ešte pozvoľnejší, ale je potrebné zvážiť aj pokles teploty, ku ktorému dochádza počas tohto obdobia. Celý proces aklimatizácie by nemal trvať dlhšie ako 30 minút.

Krok 4 (voliteľné): Dip

Podľa vlastného uváženia môžete pred vložením koralu do Vášho akvária použiť dip na kontroku škodcov z našej ponuky. Pri použití dipu vždy dodržte koncentráciu a dobu ponoru podľa návodu výrobcu.

V našom zariadení AQUAREEF.sk pri novo prichádzajúcich koraloch vždy používame dezinfekčné kúpele na elimináciu parazitov a škodcov, aby sme minimalizovali riziko zanesenia nežiaducich návštevníkov do akvária. Novo prichádzajúce koraly vždy ponárame do dipu a kontrolujeme zistené parazity.  Najčastejšie používané typy dipov u nás sú Coral Rx a Coral protec na bežných škodcov, ako sú ploštenky, nahožiabre slimáky a pod.

Upozornenie: Dip na kontrolu škodcov nikdy nepoužívane na rúrnatce, krevetky, hviezdice a iné bezstavovce. Tieto dipy sú určené výhradne pre koraly.

Krok 5: Vložte koraly do akvária

Vyberte miesto s vhodným prúdením vody a menej intenzívnym osvetlením pre nový koral, aby sa mohol postupne adaptovať na nové svetelné podmienky. Na prispôsobenie sa novému osvetleniu bude potrebovať niekoľko dní.

Na fixáciu a upevnenie koralu na Váš útes môžete použiť lepidlo na koraly z našej ponuky.

Doplňujúce informácie:

Koraly sa môžu zdať vystresované pri príchode, pretože preprava a umiestnenie v novom prostredí je jednou z najnáročnejších situácií, ktorým čelia. Môže preto trvať niekoľko dní, kým znovu získajú podobu svojho predchádzajúceho vzhľadu.

Proces balenia u nás je veľmi šetrný a rýchly. Pri preprave je koral vo vode v ktorej bol pestovaný, je v tme podobne ako v noci, alebo pri zamračenom daždivom dni v mori. Za najväčšie stresujúce faktory sú však považované predovšetkým odlišné podmienky nového akvária do ktorého prichádzajú. Všetko je zrazu iné. Iná intenzita a farebné spektrum osvetlenia, iné prúdenie vody a odlišný chemizmus vody. Na tieto odlišné podmienky sa musí koral adaptovať v priebehu pomerne krátkeho časového obdobia. Doprajte preto prosím novému koralu dostatok času aby ukázal svoju krásu v plnej podobe.

Stres, alebo neúplne otvorený koral však neznamená, že koral je mŕtvy. Ak si myslíte, že koral, ktorý ste dostali, neprežil prepravu, informujte nás o tom telefonicky alebo e-mailom. Detaily týkajúce sa našich postupov pri DOA (mŕtvy pri príchode) nájdete na našich stránkach.

Postup pri aklimatizácii RÝB a BEZSTAVOVCOV si môžete prečítať v tomto článku.