GHL KHD - kH Director

Udržiavanie zásaditosti je najdôležitejším aspektom udržiavania útesov. Ak hľadáte výnimočný rast koralov, testovanie zásaditosti je nevyhnutnosťou! KH Director je výsledkom viac ako 2 rokov výskumu a vývoja v oblasti automatizovaného riadenia a kontroly alkality. GHL ako vždy dodržali vysokú kvalitu a mimoriadnu spoľahlivosť, aby vám priniesli produkt, ktorý vydrží. KHD využíva laboratórne testovacie štandardy na neustále poskytovanie presných výsledkov.