Avion Bratislava

Realizácia "Vodného prvku" v Avion Bratislava podľa projektovej dokumentácie z dielne Bratislavského ateliéru VanJarina. Pôdorys tohoto diela je 12,5 x 1,2 m pri vnútornom polomere zakrivenia 22,5 m. Vodný prvok je koncipovaný ako imitácia potoka s karasmi. Prevádzka vrátane výmeny vody je plne automatizovaná.Samotná sklenená časť má dĺžku 10 m a hrubý objem vody 3200 l. Technické riešenie tejto konštrukcie (bez výstuh), automatizácie ako aj celková realizácia AQUA REEF PROFESSIONAL sro.